Пропустити новости сайта

Новости сайта

Фото Андрей Тур
Для новых пользователей
Андрей Тур - Wednesday, 28 September 2016, 12:05
 

Проверьте свою почту для входа в систему

 

Пропустити доступні курси

Доступні курси

  «Охорона праці» - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань з охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартними документами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об'єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов'язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Мета навчального курсу «Хімія» полягає у тому, щоб показати єдність органічних і неорганічних сполук в природі , їх різноманітність, генетичний зв'язок; продемонструвати залежність властивостей речовин від їх будови; розкрити обумовленість використання речовин їх властивостями.